Jdi na obsah Jdi na menu
 


Styly učení 1 - jednodušší

K čemu jsou styly učení? Jak mi mohou pomoci se správně učit?

(Článek bude akualizovaný podle nových informací.)

Každý má svůj styl učení, kterému dává přednost. Často ale volba způsobu učení závisí na typu úkolu. I když se zdá, že vlastně jediné, co děláme ve škole je, že sedíme a posloucháme. Jiným si myslí, že teorie učení jsou nevyužitelné fráze. Nesouhlasím ani s jedním tvrzením. Jestliže pochopíme, jak nejlépe se nám učí, jsme schopni volit takový přístup k učení, který pro nás bude nejefektivnější. Je také dobré vědět, že pokud nám nejde určité učivo naučit jedním způsobem, můžeme využít jiný. Možností výběru je několik, proto budu postupovat od nejjednoduššího k nejsložitějším. Styl učení má tři aspekty: vnímání informací, zpracování informací, jejich organizování a prezentace. Dále je náš styl učený daný několika vrstvami: naší osobností, preferovaným smyslem a přístupem k digitálním technologiím.

Extraverze a introverze

Týkají se toho, kam nejraději směřujeme svou energii. Pro výuku to znamená, zda pracujeme rádi samostatně, ve dvojicích nebo skupinách.

Extravert je zaměřený na okolní svět. Pokud zpracovávají nějaký problém nebo úkol, pak nejraději rovnou, nahlas a ve skupinách.

Introvert je zaměřený na vnitřní svět myšlenek a představ. Při řešení problému potřebuje čas na promyšlení odpovědi. Ve skupině si rád poslechne názory ostatních, ale necítí potřebu se vyjádřit.

 

Použití smyslů

Popis těchto stylů se trochu liší podle autora, ale je zajímavé, že se začínají využívat pro různé styly i různé programy a aplikace. Proto pod každým popisem najdete odkaz na seznam aplikací pro daný styl.

Zrakový styl - člověk potřebuje vidět nejen učivo, ale např. i gesta a grimasy učitele. Pomáhají mu nákresy, pracovní listy, obrázky, diagramy, plakáty na nástěnkách, podrobné poznámky, zpracování do grafického organizátorunebo myšlenkových map, videa, slide show a prezentace, kartičky s obrázky, podtrhávání a zvýrazňování, komiksy, tabulky, různé barvy, ilustrace svých myšlenek, vizualizace (představování) informací.

edorigami.wikispaces.com/ICT+and+the+Visual+Learner

Sluchový styl - učí se poslechem nejen výkladu, ale i diskuse, posloucháním nahrané látky, podcastu, vysvětlováním, jazykovými hrami, hlasité čtení textu, zpracování informací do říkanky, mnemotechnické pomůcky, analogie apod. Zajímavé je, že se hodně naučí i z tónu hlasu, rychlosti a dalších nuancí hlasu.

edorigami.wikispaces.com/ICT+and+the+Auditory+Learner

Pohybový (kinestetický) - učí se tím, že aktivně prozkoumávají, pohybují se, dotýkají. K tomuto stylu patří největší procento lidí. Ve třídě se jedná o práci s kartičkami, vytváření plakátků, vlepování... Doma se můžete učit např. při chůzi nebo cvičení.

edorigami.wikispaces.com/ICT+and+the+Kinesthetic+Learner

Čtení/psaní - někdy se přidává k těmto stylům, člověk se učí čtením více než poslechem a pohledem. Pomáhají mu seznamy, nadpisy, definice, poznámky, slovníky,učebnice.

edorigami.wikispaces.com/ICT+and+the+Read-Write+Learner

 

Čerpala jsem také z:

www.ldpride.net/learning_style_work.html

 

Vaše schopnosti (formy inteligence)

  1. Jazyková - Formuluj si myšlenky svým vlastním způsobem.
  2. Matematicko-logická - Udělej si přehled hlavních bodů v logické posloupnosti.
  3. Vizuálně-prostorová - Vytvoř myšlenkovou mapu.
  4. Tělesně-pohybová - Manipuluj s předmětem, sestav model.
  5. Existenciální - Přemýšlej o smyslu látky, kterou se učíš.
  6. Hudební - Napiš si píseň, slogan nebo rap, v nichž shrneš, co ses naučil.
  7. Přírodopisná - Urči vlastnosti objektu a začleň je do systému.
  8. Interpersonální - Diskutuj o tom, co ses naučil.
  9. Intrapersonální - Přemýšlej, proč ti na předmětu učení záleží.

Zpracováno podle: Barbara Hansen Čechová: Nápady pro rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí žáků

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář