Jdi na obsah Jdi na menu
 


Publikace o čtenářské gramotnosti

Kde si co přečíst

article preview

! Česká školní inspekce přesunula některé publikace na své stránky. Některé z nich bohužel dohledatelné nejsou. V případě, že byste některou z nich potřebovali, neváhejte mi napsat.

Někdy je těžké dohledat příručky, které by nás informovaly o současné situaci ohledně gramotností. Můžeme zabrousit na stránky ČŠI, Metodického portálu RVP, výzkummého ústavu, ale nikde nenajdeme pravidelně aktualizovaný seznam doporučené literatury k tématu. Před rokem se o podobný seznam pokusila na svém CD Abeceda, ale i ten dnes zastaral. Stává se totiž, že místo, na kterém jsme byli zvyklí publikaci hledat, je prázdné. Nebo vznikly příručky nové, jenže o části z nich se dovídáme třeba až po roce. Nabízím zde tedy odkazy na texty ke stažení, se kterými v současnosti pracuji. A protože jich přibývá, v dnešním článku se omezím pouze na ty, které přinášejí alespoň malý praktický dopad v podobě konkrétních rad a metod nebo alespoň vymezují termín ČG. K odkazům přidávám i krátké anotace, některé z nich jsem pouze převzala z článku pro Abecedu, jiné jsou novější. A pokud víte o nějaké další publikaci, ráda ji do článku přidám.

(Prozatím opomíjím odkazy na webové stránky, testy PISA a PIRSL a jejich rozbory.)

 

Kudy vede cesta ke čtenáři

www.gac.cz/userfiles/File/nase_prace_vystupy/GAC_ctenJPD_kudy_vede_cesta.pdf

kudy-vede-cesta-ke-ctenari.jpg

 

Jedna ze starších publikací popisuje projekt týkající se čtenářství. Shrnuje klíčové poznatky z výzkumů i projektu a poskytuje řadu nápadů do vyučování. Nezapomíná ani důležitost kritérií pro hodnocení čtenářských dovedností a česká specifika.

(2007)

 

Metodický portál www.rvp.cz. Výběr příspěvků.

metodicky-portal.-vyber-prispevku..jpg

 

 

 Kromě výběru příspěvků z Portálu publikace obsahuje zvláštní část věnovanou čtenářské gramotnosti a ukázkám práce v některých vyučovacích předmětech.

(2008)

 

Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka

www.ptac.cz/data/Ctenarska_gramotnost_jako_vzdelavaci_cil_pro_kazdeho_zaka.pdf

cg-jako-vzdelavaci-cil.jpg

Pokud byste dohledávali na stránkách ČŠI: www.csicr.cz/cz/DOKUMENTY/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Podpora-rozvoje-ctenarske-gramot

 

Základní publikace ČŠI, která obsahuje potřebný teoretický základ (definici čtenářské gramotnosti a popis jednotlivých úrovní a dovedností). Dále seznamuje učitele s některými základními metodami vedoucími k aktivnímu zapojení žáků. Autoři jsou předními představiteli sdružení Kritické myšlení.

(2010)

 

Rozvoj čtenářství napříč školou (Minimetodika VÚP)

rozvoj-ctenarstvi-napric-skolou.jpg

 

Dvoustránková minimetodika soustřeďující se na dovednosti před čtením, během čtení a po čtení. Nezapomíná na desatero zásad.

(2011)

 

 

 

Metodika čtenářství

www.ptac.cz/materialy6.php

barevná varianta: www.varianty.cz/download/pdf/pdfs_210.pdf

metodika-ctenarstvi.jpg 

Publikace seznamuje s podmínkami ČG v souvislosti s průřezovými tématy, mýty o čtenářství, návody na tvorbu lekcí a seznamy textů k průřezovým tématům.

Webové stánky www.ptac.cz/materialy6.php obsahují i Čítanku k osobnostní a sociální výchově

(2012)

 

 

Metodika rozvoje čtenářství

metodika-rozvoje-ctenarstvi-a-cg.jpg

 

 

  Poměrně roszáhlá metodika začíná zásadami rozvoje čg, pokračuje základními metodami a dílnou čtení. Relativní novinkou je rozsáhlejší práce s naučnými texty a hledání didaktického potenciálu. Inspirací mohou být výstupy čg pro různé předměty a zejména výukové lekce zaměřené na jednotlivé úrovně čg.

(2012)

 

Čtenářské kluby

ctenarske-kluby.jpg

 

Stránka čtenářských kubů nabízí ke stažení řadu lekcí. Bohužel neobsahují texty, ale mohou se alespoň stát inspirací pro naše vlastní plánování hodin.

 

 

 

Nakladatelství Šafrán

cteme-s-porozumenim-kazdy-den.jpg 

Nakladatelství vydalo knihy určené pro 1. a 2. třídu. Jedná se spíše o testy, ale ty se týkají např. předvídání, hlavní myšlenky, uspořádání, vizualizace apod.

 

 

 

Čtyři výuková CD s metodikami pro učitele

www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/cd

ctyri-vyukova-cd-s-metodikami.jpg

 

CD obsahuje zdroje k tématu, pokyny i nápady ke čtení beletristických, naučných, elektronických a dalších nesouvislých textů. Inspiruje pro výuku čtenářských strategií a plánování projektů.

 

 

Další publikace VÚP

Najdete na těchto stránkách: 

Jedná se celkem o tři publikace. 

Gramotnosti ve vzdělávání. Příručka učitele.

Publikace se pokouší vysvětlit, jak souvisí rozvíjení jednotlivých gramotností s RVP a nabízí inspiraci pro výuku postavenou na rozboru některých úkolů z mezinárodních testů.

 (2010)

gramotnosti-ve-vzdelavani.-prirucka-ucitele..jpg

 

 

 

Gramotnosti ve vzdělávání. Soubor studií.

Druhá publikace VÚP zahrnuje výklad nejpodstatnějších gramotností: čtenářské, matematické, přírodovědné, finanční a ICT. Tím staví základ pro inovaci národního kurikula.

(2011)

gramotnosti-ve-vzdelavani.-soubor-studii..jpg

 

 

 

Čtenářská gramotnost ve výuce. Metodická příručka.

 Na začátek publikace opět zařazuje vymezení pojmu čtenářská  gramotnost, poté se ale zcela orientuje příklady dobré praxe, tj. zejména dílně čtení M. Šlapala, ukázku integrace předmětů českého jazyka a literatury s dějepisem a dále českého jazyka, zeměpisu, přírodopisu a enviromentální výchovy.

(2011)

ctenarska-gramotnost-ve-vyuce.-metodicka-prirucka..jpg

 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

eva matylda - nefungující odkazy

děkuji za pokusy zprostředkovat materiály ke čtenářské gramotnosti, bohužel : ať klikám, jak klikám, buď mi hlásí error, nebo se objevuje Výzkumný ústav potravinářský :(

Ludmila Kovaříková - Re: nefungující odkazy

Děkuji za upozornění, budu se snažit opravit co nejdříve.