Větné členy

Matching exercise

Přiřaď správnou odpověď.