Větné členy

Matching exercise

Odpověz.
Jak poznáme podmět?Ptáme se na něj první pádovou otázkou.
Jak poznáme přísudek?Jedná se obvykle o sloveso. Ptáme se, co podmět dělá.
Jak se ptáme na předmět?Pádovými otázkami kromě 1. a 5. pádu.
Jak se ptáme na přívlastek?Obvykle jaký, který, čí?
Jak se ptáme na příslovečné určení místa?Kde, kam, kudy, odkud?
Jak se ptáme na příslovečné určení času?Kdy, odkdy, dokdy, jak dlouho, jak často?
Jak se ptáme na příslovečné určení způsobu?Jak?
Jak se ptáme na příslovečné určení míry?Kolik, o kolik, jak mnoho?
Jak se ptáme na příslovečné určení příčiny?Proč?
Jak se ptáme na příslovečné určení účelu?Za jakým účelem?
Jak se ptáme na příslovečné určení podmínky?Za jaké podmínky?
Jak se ptáme na příslovečné určení přípustky?I přes co, navzdory čemu?
Které slovní druhy rozvíjí předmět?sloveso a přídavné jméno
Které slovní druhy rozvíjí přívlastek?podstatné jméno
Které slovní druhy rozvíjí příslovečné určení?sloveso, přídavné jméno a příslovce